MAAsterplan


MAAsterplan

Win- win- win- win- situatie. Het mes snijdt aan vier kanten!

Burgerinitiatief van Dr. Willem Fermont en ir. Jorn Baayen, Beekdaelen.

De Regionale Energiestrategie vereist dat de gemeenten in Regio Zuid-Limburg samen 1,1-1,9 TeraWattuur (TWh) duurzame energie per jaar gaan opwekken. Het luchthaventerrein van Maastricht-Aachen Airport (MAA) kan aan tenminste 25% van de benodigde regionale energieopgave voldoen. In de onderstaande grafiek zijn enkele kengetallen naast elkaar gezet wat betreft economisch perspectief in miljoenen euro’s. We zijn daarbij uitgegaan van een ongesubsidieerd MAA, dat permanent verlies lijdt (cijfers voor de coronacrisis, 2018, 2019) en de revenuen van drie varianten van MAAsterplan op basis van marktconforme energie-inkoopprijzen (APX). De getallen spreken voor zich en zouden elke bestuurder moeten overtuigen omdat er vele winnaars zijn.

Grafiek MAAsterplan

Winnaar 1. De inrichting van een mega zonne-energiepark op het terrein van MAA, ontlast de 16 gemeenten in regio Zuid-Limburg in belangrijke mate bij het zoeken en inrichten van versnipperde energielocaties.

Winnaar 2. De sluiting van de luchthaven wordt toegejuicht door 5250 direct ernstig gehinderden en een groot deel van overig Zuid-Limburg.

Winnaar 3. De Provincie, als eigenaar van MAA, wordt verlost van een kostbaar hoofdpijndossier, waarbij de schattingen van de totale jaarlijkse deels verkapte subsidies minimaal 4 miljoen bedragen. Tegelijkertijd kan ze een belangrijke stimulans geven in de ontwikkeling van een kenniscentrum voor hoogwaardige werkgelegenheid: ICT-ontwikkeling voor beheer megaparken, ontwikkeling grote warmte-koude buffersystemen, waterstofchemie in samenwerking met DSM/Chemelot, enzovoorts.

Winnaar 4. De B.V. Nederland kan een efficiënt energiepark aanleggen en beheren, dat zich kan meten met de grootste zonne-energieparken in Nederland.

Het idee

Klik op het plaatje om het animatiefilmpje te bekijken op YouTube: MAAsterplan

Het rapport

Lees het volledige MAAsterplan hier (versie mei 2021, 25 pagina’s). Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Het MAAsterplan en de media

Provincie laat sluiting luchthaven onderzoeken:

  • Het voortbestaan van vliegveld Maastricht is niet langer zeker (Trouw, 8 september 2021)
  • Sluiting Maastricht Aachen Airport niet langer taboe voor provinciebestuur (De Limburger, 8 september 2021)
  • Limburg onderzoekt nu ook optie sluiting vliegveld Maastricht (NRC, 9 september 2021)

Luchthaven en windenergie gaan slecht samen:

  • Ook piloten in verzet tegen bouw windturbines Holtum: ‘Gevaar voor kleine vliegtuigen van en naar Maastricht Aachen Airport’ (De Limburger, 6 augustus 2021)

Aantal banen Maastricht-Aachen airport veel lager dan gedacht:

  • Opnieuw bewijs van rammelend onderzoek naar Maastricht Airport (De Volkskrant, 22 juli 2021)
  • Universiteit geeft toe: onderzoek naar werkgelegenheid vliegveld MAA deugt niet (De Limburger, 22 juli 2021)
  • ‘Maastricht Aachen Airport levert Limburg veel minder werk op dan externe bureaus becijferen’ (De Limburger, 26 augustus 2021)

Nieuwsblad Transport roept op tot stop subsidies ‘omwille van de werkgelegenheid’:

Duurzaam vliegen bestaat niet:

  • Duurzaam vliegen bestaat niet. Tijd om ermee te stoppen (De Correspondent, 3 augustus 2021)

In de Limburger verscheen een artikel over het MAAsterplan (helaas zonder grafiek en getallen):

  • Proefballonnetje uit Beekdaelen: ‘Luchthaven als toplocatie voor duurzame energie’ (De Limburger, 19 mei 2021)

PVT-warmtenetten zijn ook elders in Nederland in opkomst:

  • Gemeente Haarlem: realisatie eerste PVT-warmtenet staat in de steigers (Solar Magazine, 17 mei 2021)